Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego

L.p. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/ działania Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania Liczba uczestników
1. Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego 21.12.2020 r.

 

08:00-18:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chlewiskach

ul. Czachowskiego 47,

26 – 510 Chlewiska

10
23.12.2020r.

 

08:00-18:00 10
<< wróć