Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE Sp. z o.o.
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
tel: 514 058 918
e-mail:  innovoradom@interia.pl


Gmina Chlewiska /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49,
26 – 510 Chlewiska
tel: 48/628 70 54
e-mail: gopschlewiska@tlen.pl