Kto może wziąć udział w projekcie?

 • osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem
  społecznym zamieszkujące na obszarach -w gminach
  poniżej progu defaworyzacji w powiecie kozienickim,
  lipskim, przysuskim, szydłowieckim ( 80 osób), w tym:

  • osoby bezrobotne;
  • bierne zawodowo;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.

Zapewniamy

 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu w przypadku
 • realizacji usług poza miejscem zamieszania Uczestnika
 • zwrot kosztów opieki nad osoba zależną/ dzieckiem do lat 7
 • asystenta osoby niepełnosprawnej
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych
 • materiały szkoleniowe
 • catering

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 80 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach …


O projekcie

O projekcie

Wartość ogółem projektu: 1 039 423,44 zł
Wkład UE: 831 538,75 zł
Okres realizacji Projektu:
od 01.11.2020 do 31.05.2022 r.

Kontakt

INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE Sp. z o.o.
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
Tel: 514 058 918
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26 – 510 Chlewiska
tel.: 48/628 70 54