Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego

Lp. Rodzaj wsparcia/działania
(w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)
Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania 2 Liczba uczestników
1. Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego 21.12.2020r. 08:00-18:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 47,
26 – 510 Chlewiska
10
23.12.2020r 08:00-18:00 10
<< wróć