Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Diagnoza sytuacji zawodowej

L.p. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/ działania Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania Liczba uczestników
1. Diagnoza sytuacji zawodowej 28.12.2020 r.

 

08:00-18:00 ul. Czachowskiego 47,

26 – 510 Chlewiska

10
29.12.2020 r. 08:00-18:00 9
30.12.2020 r. 08:00-18:00 10
31.12.2020 r. 08:00-18:00 9
<< wróć