Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego

L.p. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/ działania Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania Liczba uczestników
1. Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego 29.01.2021 r. 08:00-17:00 ul. Czachowskiego 47,
26 – 510 Chlewiska
9
05.02.2021 r. 07:30 – 08:30 1
<< wróć