Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Diagnoza sytuacji zawodowej

L.p. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/ działania Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania Liczba uczestników
1. Diagnoza sytuacji zawodowej 29.01.2021 r. 14:00-17:00 ul. Czachowskiego 47,26 – 510 Chlewiska 3
30.01.2021 r. 08:00-16:00 8
<< wróć