Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Diagnoza sytuacji zawodowej

L.p. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/ działania Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania Liczba uczestników
1. Diagnoza sytuacji zawodowej 05.02.2021r. 14:00-18:00 ul. Czachowskiego 47,26 – 510 Chlewiska 4
06.02.2021r. 08:00-16:00 8
10.02.2021r. 14:00 – 18:00 4
12.02.2021r. 14:00 – 16:00 2
16.02.2021r. 13:45 – 15:45 2
<< wróć