Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Warsztaty rozwoju osobistego – Grupa II

L.p. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/ działania Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania Liczba uczestników
1. Warsztaty rozwoju osobistego 19.02.2021r. 12:00 – 15:30 ul. Czachowskiego 54/1
26 – 510 Chlewiska
4
20.02.2021r. 

 

12:00 – 15:30 ul. Czachowskiego 54/1
26 – 510 Chlewiska
4
22.02.2021r. 12:00 – 15:30 ul. Czachowskiego 54/2
26 – 510 Chlewiska
4
23.02.2021r. 12:00 – 15:30 ul. Czachowskiego 54/1
26 – 510 Chlewiska
4
24.02.2021r. 12:00 – 15:30 ul. Czachowskiego 54/1
26 – 510 Chlewiska
4
25.02.2021r. 12:00 – 15:30 ul. Czachowskiego 54/1
26 – 510 Chlewiska
4
<< wróć