Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Warsztaty rozwoju osobistego – Grupa III

L.p. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/ działania Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania Liczba uczestników
1. Warsztaty rozwoju osobistego 02.07.2021r. 08:00 – 11:30 ul. Czachowskiego 54/1
26 – 510 Chlewiska
4
03.07.2021r. 

 

08:00 – 11:30 ul. Czachowskiego 54/1
26 – 510 Chlewiska
4
05.07.2021r. 08:00 – 11:30 ul. Czachowskiego 54/1
26 – 510 Chlewiska
4
06.07.2021r. 08:00 – 11:30 ul. Czachowskiego 54/1
26 – 510 Chlewiska
4
07.07.2021r. 08:00 – 11:30 ul. Czachowskiego 54/1
26 – 510 Chlewiska
4
<< wróć