Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego

Lp. Rodzaj wsparcia / działania
(w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)
Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania2 Liczba uczestników
1 Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego 13.01.2021 r. 08:00 – 18:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 47,
26 – 510 Chlewiska
10
21.01.2021 r. 08:00 – 18:00 10
<< wróć