Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Diagnoza sytuacji zawodowej

Lp. Rodzaj wsparcia / działania
(w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)
Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania2 Liczba uczestników
1 Diagnoza sytuacji zawodowej 28.12.2020 r. 08:00 – 18:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 47,
26 – 510 Chlewiska
10
29.12.2020r. 08:00 – 18:00 9
30.12.2020r. 08:00 – 18:00 10
31.12.2020r. 08:00 – 18:00 9
<< wróć