Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Szkolenie zawodowe pn. Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych

L.p. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/ działania Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania Liczba uczestników
1. Szkolenie zawodowe

pn. Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych

21.07.2021 08:00 – 14:30 Zajazd Małe Ciche, ul. Czachowskiego 66,
26 – 510 Chlewiska
8
22.07.2021 08:00 – 14:30 Zajazd Małe Ciche, ul. Czachowskiego 66,
26 – 510 Chlewiska
8
24.07.2021 07:30 – 14:00 Zajazd Małe Ciche, ul. Czachowskiego 66,
26 – 510 Chlewiska
6
27.07.2021 08:00 – 14:30 Zajazd Małe Ciche, ul. Czachowskiego 66,
26 – 510 Chlewiska
8
28.07.2021 07:30 – 16:00 Zajazd Małe Ciche, ul. Czachowskiego 66,
26 – 510 Chlewiska
8
29.07.2021 07:30 – 16:00 Zajazd Małe Ciche, ul. Czachowskiego 66,
26 – 510 Chlewiska
8
30.07.2021 07:30 – 16:00 Zajazd Małe Ciche, ul. Czachowskiego 66,
26 – 510 Chlewiska
8
31.07.2021 07:30 – 14:00 Zajazd Małe Ciche, ul. Czachowskiego 66,
26 – 510 Chlewiska
6
02.08.2021 07:30 – 14:00 Zajazd Małe Ciche, ul. Czachowskiego 66,
26 – 510 Chlewiska
8
03.08.2021 08:00 – 14:30 Zajazd Małe Ciche, ul. Czachowskiego 66,
26 – 510 Chlewiska
8
04.08.2021 07:30 – 16:00 Zajazd Małe Ciche, ul. Czachowskiego 66,
26 – 510 Chlewiska
8
05.08.2021 07:30 – 16:00 Zajazd Małe Ciche, ul. Czachowskiego 66,
26 – 510 Chlewiska
8
06.08.2021 07:30 – 16:00 Zajazd Małe Ciche, ul. Czachowskiego 66,
26 – 510 Chlewiska
8
RAZEM 100 h
<< wróć