Harmonogram

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego

L.p. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/ działania Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania Liczba uczestników
1. Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego 13.01.2021 r.

 

08:00-18:00 ul. Czachowskiego 47,

26 – 510 Chlewiska

10
<< wróć