Dokumenty

Zaproszenie do składania ofert

na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego:

Część I: „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac”
Część II: „Barman
wraz z egzaminem zewnętrznym dla Uczestników projektu Od wykluczenia do aktywizacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

 


 

Zaproszenie do składania ofert

na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych” wraz z egzaminem zewnętrznym dla Uczestników projektu Od wykluczenia do aktywizacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

 


 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE